CONFLICTS, SOCIETY AND CHEMISTRY

Roberto Andrea Mueller and Paulo Gontijo Veloso de Almeida

Universidade Federal de Višosa - Minas Gerais - Brazil

Last Update 19/ 11/ 2001

in English/ in Esperanto

In chemistry it is well known on the solubility of polar molecules in polar solvents and non polar molecules in non polar solvents.

In Nature similar recognition is very common. Herbivorous animals recognize other herbivorous animals. On the other hand, a predator is a panic source among herbivorous so as a kitchen oil is very less soluble or practically insoluble in water.

In the planetary society it is also well known how smokers recognize and immediately assist other smokers in their smoking needs.

During animal conflicts generated by hunger, for territorial and other dispute, biological weapons and mechanical weapons are used. For example, bites, scratches, bad smelling liquids as a spray from the skunk or poison liquids as from the rattlesnakes, wasps, spiders and so on are common.

Conflict in hunan society are still common and complicate, usually occur due to a lack in love. In old history roman soldiers used beehives as biological weapons, chlorine gas was used during first world war as chemical weapon, modernly sarin gas, antrax bacteria, and many others. Knives are very old mechanical weapons. Mixed chemical and mechanical weapons are commonly named guns, cannon, torpedo, air planes with bombs or just with fuel. The invisible weapon (IW) is able to affect a population of a whole country or even several countries. IW just hinders human progress by means of intentional wrong procedure. One of the modernly IW is just inflation.

Commonly the terror effect of conflicts are higher for people in the surroundings of the property damage scenes and for those that lost their beloved in it.

As the aim of this work is not to spread more pain, some suppositions to enhance hope in a better future will follow.

i. Any individual who spreads pain will earn pain and repentance in some future, just as a natural reaction.

ii. Pain and repentance will be considered one of the ending stages before the highest state of peace for any individual.

On the following section some questions will be suggested. Imagine all the cases below as related to an extensive problem, involving millions of people. A final comment will be available after a click on one of the alternatives for each question and a click on the completion button.

test(o)

Recognition in chemistry and in Nature may develop very special and similar situations. Polar and non polar molecules get together in aggregates to spread better in the environment, for example soap and fat.

People may also make alliances to spread ideas or to enhance power. The results will allways disclose the quality of the alliances, even if the allied hide in secret organizations. The biggest tragedy occurs probaly when the own conscience awakes and judges the author of very wrong actions.

KONFLIKTOJ, SOCIO KAJ KEMIO

Roberto Andrea Mueller kaj Paulo Gontijo Veloso de Almeida

Universidade Federal de Višosa - Minas Gerais - Brazilo

Lasta Gxisdatigo 19/ 11/ 2001

Angle/ Esperante

Kemie, oni bone konas solveblecon de polaraj molekuloj en polaraj solviloj kaj de apolaraj molekuloj en apolaraj solviloj.

En la naturo, tiaj similecoj estas oftaj. Herbomangxantaj animaloj rekonas aliajn herbomangxantajn animalojn. Aliflanke, predanto farigxas panikfonto tiel, kiel kuiroleo estas malmulte solvebla aux preskaux ne solvebla en akvo.

En mondscala socio oni ankaux scias bone kiel fumantoj rekonas kaj tuj helpas aliajn fumantojn en siaj tabakbezonoj.

Dum animalaj konfliktoj kauzitaj per la malsato kaj teritoria disputo kaj aliaj aferoj estas uzataj biologiajn kaj mekanikajn armilojn. Ekzemple: mordvundoj, gratoj, malbonodoraj likvajxoj kiel terno de mefito aux venenaj likvajxoj kiel tiu de sonserpentoj, vespoj, araneoj ktp estas komunaj.

Konflikto en la homa socio ankoraux estas ofta kaj malsimpla. Gxenerale okazas pro manko de amo. En la malnova historio romanaj soldatoj uzis abelujojn kiel biologiaj armiloj, oni uzis gason kloron dum la unua mondmilito kiel kemia armilo, moderne oni uzis gason "sarin", bakterion "Antrax" kaj multajn aliajn. Trancxiloj estas mekanikaj armiloj tre malnovaj. Miksitaj armiloj mekaniko-kemiaj estas ofte nomataj revolverojn, kanonojn, torpedon, aviadilojn kun bomboj aux simple kun brulsxtofo. Nevidebla armilo (NA) kapablas atingi la tutan logxantaron de unu nacio aux ecx de pluraj landoj. NA simple malrapidigas la progreson per intencaj eraraj procedoj. Unu de la modernaj NAj estas la inflacio.

Gxenerale la teruro-efiko de konflikto estas pli granda por personoj en la cxirkauxajxoj de la scenejoj de materialaj difektoj aux por tiuj, kiuj tie perdis ties geamatoj.

Cxar la intenco de cxi tiu verko ne estas dissemi pli da doloroj, kelkaj supozoj sekvos por pligrandigi la esperon en plibona estonto.

i. Iu ajn, kiu dissemas doloron heredos doloron kaj penton en la estonto, kiel natura reago.

ii. Doloro kaj pento estos konsiderataj unu de la lastaj sxtupoj antaux la paco-kondicxo pli altigita, por iu ajn.

En la sekvanta sekcio kelkaj demandoj estas sugestitaj. Imagu en cxiu okazo cxisube, milionojn da personoj envolvitaj en vasta okazintajxo. Lastan komentarion vi havos, kiam vi premos la alternativojn en cxiu demando, kaj post klaki la butonon "kompletigita".

Rekono en kemio kaj naturo malkasxas situaciojn tre specialajn kaj similajn. Polaraj molekuloj povas kunigxi por plibone disversxigxi en la cxirkauxajxo, ekzemple, sapo kaj graso. Homoj ankaux povas kunigxi por dissemi ideojn aux pligrandigi la regadon. La resultoj cxiam malkovras la kvaliton de la aliancoj, ecx se la aliancanoj sin kasxas en sekretaj organizoj. La plejgranda tragedio okazas, eble, kiam la konscienco mem vekigxas kaj jugxas la auxtoron de tre eraraj agoj.